SeaLog - SARA

Átláthatóbbá tesszük a jogosultsági helyzetét a SeaLog Access right Audit (SARA) szolgáltatásunkkal.
 
A bizalmas információk, adatállományok megóvása minden vállalat számára alapvető, ám csöppet sem könnyű feladat. A felhasználók hozzáférési jogosultságának kézbentartása és rendszeres ellenőrzése kulcsfontosságú tényező a bizalmas adatok megfelelő kezelése érdekében. A nem megfelelő jogosultság kezelés biztonsági rést eredményezhet, ezáltal nem elhanyagolható üzleti kockázatot hordoz. Egy másik jelentős kockázat, ami a cégvezetésre büntetőjogi felelősséget is ró, a szerzői jogokat sértő illegális állományok tárolása a cég adathordozóin. 

A jogosultságkezelés tipikus problémái:
 
 • Vezetői szempontból nagy kockázati tényező az adminisztrátori vagy egyéb, kiterjedt jogosultsággal rendelkező felhasználók nehézkes ellenőrizhetősége.
 • Nincs aktuális információja a vezetőségnek arról, hogy a bizalmas adatokhoz ki férhet hozzá.
 • A szerzői joggal védett állományok céges adathordozón történő jogsértő tárolása rejtve marad a vezetőség előtt.
 • Kockázati tényező a jóváhagyás nélküli jogosultságok kiosztása, valamint a már nem aktuális jogosultságok visszavonásának elmaradása.
 • Az összes érintett rendszerre kiterjedő vizsgálat nehézkes és manualitásából fakadóan hibalehetőséget hordoz.
SARA, jogosultsági rendszer audit szolgáltatás

Szakértőink igény szerinti gyakorisággal feltérképezik a megrendelő jogosultsági helyzetét a SARM (SeaLog Access Right Monitor) segítségével, valamint összegyűjtik azon állományok listáját, melyek a Ptk., és a Btk., szerzői jogokra vonatkozó paragrafusait megsérthetik /Btk. 385.§ (1)/, /Szjt. 1.§ (1.) c./.
Szolgáltatásunkkal levesszük a terhet a megrendelő válláról, nem keletkezik beruházási költsége, nem kell foglalkoznia szoftver licenceléssel, alkalmazás-üzemeltetéssel, szakértők kiképzésével.
A felmérés során feltárjuk a legfontosabb problémákat, és javaslatokat adunk a hibák kijavítására. Kimutatásokat, jelentéseket készítünk a vezetőség számára az adatbiztonságot fenyegető jogosultsági problémákról, valamint a szerzői jogokat sértő fájlok esetleges jelenlétéről.
Kimutatásaink és javaslataink alapján lehetőség nyílik egy biztonságosabb rendszer kialakítására, valamint az esetleges jogsértések megszüntetésére.

Szolgáltatásunk eredménytermékei
 • Grafikus megjelenítésű kimutatás a jogosultság nyilvántartás felépítéséről, melynek felhasználásával könnyen felderíthetők a hibás  vagy nem megfelelő beállítások. Lista az adminisztrációs jogkörrel rendelkező felhasználókról és az általuk hozzáférhető állományokról.
 • Lista a felhasználók által a cég adathordozóin tárolt,belső vagy külső előírásokat megsértő illegális fájlokról (mp3, mpeg, AVI, torrent, iso, jpg, stb.).
 • Lista arról, hogy a kritikus könyvtárakhoz, fájlokhoz milyen felhasználók milyen jogosultsággal férhetnek hozzá.
 • Lista arról, hogy a felhasználók milyen érzékeny fájlokhoz és rendszerekhez férhetnek hozzá és milyen jogosultsági szinttel.
 • Lista az inaktív felhasználókról.
 
Előnyök
 • Gyors és költséghatékony szolgáltatás.
 • Segíti a törvényi előírásoknak való megfelelést.
 • Csökkenti az üzleti kockázatokat a biztonsági rések feltárásával.
 • Pontos és manipulálatlan képet ad a vezetőségnek a tényleges jogosultsági helyzetről.

Ajánljuk azoknak a vállalkozásoknak, akiknek a méretéből és működéséből következően elegendő félévente vagy évente a jogosultsági rendszer átvilágítása.
Oldal nyomtatása